Skip to main content

Actualitzat: 22/09/2023

ANA PÁEZ SEDANO es compromet a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, sobre accessibilitat dels llocs webs i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web anapaez.com.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb l’RD 1112/2018 a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 • falta de conformitat amb l’RD 1112/2018
  • Es poden trobar imatges sense que acompanyi text explicatiu.
  • Es pot trobar encara anidamientos incorrectes d’etiquetes.
  • Podrien existir fallades d’edició en la pàgina web.
 • càrrega desproporcionada
  • No aplica.
 • el contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable
  • Existeixen arxius ofimàtics en PDF que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat:

La present declaració va ser preparada el 22 de setembre de 2023.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per l’equip de desenvolupament web contractat per l’empresa.

Última revisió de la declaració: 22 de setembre de 2023.

Observacions i dades de contacte:

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

A través del següent formulari de contacte o trucant al telèfon +34 93 539 20 18.

Indicant en l’Assumpte: «Accessibilitat Web»

Pot presentar una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o una sol·licitud d’informació accessible relativa a:

 • continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que s’estableix per l’article 3, apartat 4.
 • continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per a imposar una càrrega desproporcionada.

En la sol·licitud d’informació accessible s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d’informació accessible seran rebudes i tractades per Ana Páez Sedano.

Procediment d’aplicació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats en l’article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada través del formulari de contacte del nostre lloc web, així com en la resta d’opcions recollides en la Llei 39/ 2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per Ana Páez Sedano.

Contingut opcional

En aquesta web s’han adoptat una sèrie de mesures l’objectiu de les quals és millorar l’accessibilitat. Els avantatges que això comporta són, entre altres:

 • Facilitar l’accés de les persones independentment de la seva condició física o del seu entorn.
 • Incloure continguts clars i ben estructurats.
 • Millorar la navegació i l’experiència de l’usuari.

Entre les mesures adoptades:

Botó lateral dret d’Accessibilitat

En totes les pàgines de la web, compten amb un botó en el lateral dret amb símbol d’accessibilitat, que quan punxem en l’es obre un «pop up» amb les diferents opcions d’accessibilitat visual que poden afectar la pàgina web.

Dreceres de teclat

  • Internet Explorer 6 o superiors: ALT + Tecla d’accés ràpid + Tecla ENTER
  • Mozilla Firefox 2.0 o superiors: ALT + MAYUSCULAS + Tecla d’accés ràpid (configuració – avançada en navegador amb dues tecles)
  • Opera: Tecla Majúscules + Esc per a activar les tecles d’accés ràpid
  • MacOS: CONTROL + Tecla d’accés ràpid.
  • Chrome: ALT + Tecla d’accés ràpid.

Aquest lloc web aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2022 considerant les excepcions del RD 1112/2018.

El lloc web està optimitzat per als navegadors Microsoft Internet Explorer 8.0 o versions superiors i les últimes versions vigents de Firefox, Safari, Opera i Google Chrome. La resolució web mínima recomanada és de 1280×1024.

El lloc web està dissenyat per a la seva visualització responsive, amb el qual es visualitza de manera òptima en els dispositius tauleta i mòbils. En aquests dispositius està optimitzat per a la seva visualització en les últimes versions vigents de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini i navegador natiu d’Android.

Skip to content