Detalls del projecte

Lloc: Barcelona

Client: Comunitat de Propietaris

Any construcció finca: 1920

Data: 2013/2016

Col·laboradors: Jordi Gendrau Julià. Estructura

Fotografías: María Pujol

Rehabilitació integral de patis, cobertes, escales i vestíbul comunitari de la finca d’edifici plurifamiliar entre parets mitgeres al districte de l’Eixample. Superfície total d’actuació 1.367 m2.

Inici de les obres octubre 2015. Finalització dels treballs juliol 2016

Projecte, direcció i gestió d’ajudes, costos, qualitat i obra.

Previo obras Obra acabada