Detalls del projecte

Lloc: Barcelona

Client: Comunitat de Propietaris

Any construcció finca: 1900

Data: 2012/2015

Col·laboradors: Jordi Gendrau Julià. Estructura

Fotografías: María Pujol

Rehabilitació integral de façana principal, posterior, patis, cobertes, instal·lacions elèctriques, xarxa de sanejament, ascensor i zones comunitàries de la finca d’edifici plurifamiliar entre parets mitgeres al barri de Sant Antoni. Superfície total d’actuació 1.839 m2.

Data prevista de finalització de les obres: setembre 2015

Projecte, direcció i gestió d’ajudes, despeses, qualitat i obra.

Previo obras Villarrfoel obra acabada