Detalls del projecte

Lloc: Barcelona

Client: Particular

Data: Febrer 2015

Fotografies: María Pujol

Reforma parcial d’un habitatge de 90 m2 situada al barri de Sarrià. A la proposta presentada i executada, es va unificar l’espai destinat a saló-menjador, es va modificar la distribució de la cuina de tal forma que es pogués aprofitar millor l’espai de magatzematge i es va adaptar el bany auxiliar.

Es van canviar totes les instal·lacions, les fusteries, els falsos sostres i paviments de l’habitatge. Projecte, direcció i gestió de l’obra.

Previo a obras Obra acabada