Skip to main content

Interiorisme

Projectes d’interiorisme d’habitatges, locals comercials i vestíbuls d’edificis plurifamiliars.

Legalitzacions, Informes, assesories, cèdules i certificats

Legalització d’obres construïdes, informes tècnics i pericials, proves d’aluminosi, assessories tècniques per compravenda d’habitatge i / o locals, cèdules d’habitabilitat de segona ocupació, certificats energètics (ICAEN).

Projectes de rehabilitació

Projectes de reforma i rehabilitació integral d’habitatges i cases aïllades (masies i cases de pobles), locals comercials, vestíbuls de finques, instal·lació d’ascensors a edificis existents, estudis i projectes de patologies en edificació, estudis i projectes d’eliminació de barreres arquitectòniques. Projectes de façanes, celoberts i espais comunitaris d’edificis existents.

Gestió de Projectes i obres

Project Manager per a projectes de rehabilitació i reforma d’habitatges, locals i edificis construïts. Gestió i planificació de temps, despeses i abast de projecte i de l’obra. Gestió de contractes d’obra amb industrials. Planificació, seguiment i gestió de contractes de tots els industrials involucrats en l’obra.

Skip to content